شوینده سطوح کاملاگیاهی Pardarook


پارداروک اولین تولید کننده محصولات شوینده کاملا گیاهی (بدون مواد شیمیایی) و بسیار قوی در ایران(شماره ثبت اختراع 49980)(کد ایزو 20773706)


کمی صبر کنید...

واکس تایر گیاهی -این محصول کاملآ گیاهی است و ترکیب تایر را حفظ می کنند 10روز سیاه می ماند اولین بار تولید در ایران است وثبت اختراع مجوزهای را دارد

120,000 90,000 تومان

این محصول کاملآ گیاهی است و ترکیب تایر را حفظ می کنند 10روز سیاه  می ماند اولین بار تولید  در ایران  است وثبت اختراع مجوزهای را دارد


گاز پاک کن وجرم گیربسیارقوی (گیاهی) مخصوص سطوح لوازم خانه(سطوح یخچال،لباسشویی، جاروبرقی واجاق گاز و...)این جرم گیرفاقدموادشیمیایی می باشد و دارای تایید و مجوزها را می باشد

100,000 750,000 تومان

گاز پاک کن وجرم گیربسیارقوی (گیاهی)  مخصوص سطوح لوازم خانه(سطوح یخچال،لباسشویی، جاروبرقی واجاق گاز و...)این جرم گیرفاقدموادشیمیایی می باشد و دارای تایید و مجوزها را   می باشد


جرمگیر (گیاهی) بسیار قوی سطوح -جرم گیربسیارقوی (گیاهی) مخصوص سطوح(شیرالات،سینک،کاشی،سرامیک و...) این جرم گیرفاقدموادشیمیایی می باشد و دارای تایید و مجوز ها می باشد

140,000 112,000 تومان

جرم گیربسیارقوی (گیاهی)  مخصوص سطوح(شیرالات،سینک،کاشی،سرامیک  و...) این جرم گیرفاقدموادشیمیایی می باشد و دارای تایید و مجوز ها  می باشد


جرمگیر (گیاهی) بسیار قوی سطوح -جرم گیربسیارقوی (گیاهی) مخصوص سطوح(شیرالات،سینک،کاشی،سرامیک و...) این جرم گیرفاقدموادشیمیایی می باشد و دارای تایید و مجوز ها می باشد

120,000 990,000 تومان

جرم گیربسیارقوی (گیاهی)  مخصوص سطوح(شیرالات،سینک،کاشی،سرامیک  و...) این جرم گیرفاقدموادشیمیایی می باشد و دارای تایید و مجوز ها  می باشد


اسپری گیاهی واکس کفشهای پارچه ،کتان و چرم بدون بو و رنگ مخصوص کارمندان ،سربازان وبه علت نبودن بو ورنگ برای آپارتمان نشینها خوب است

110,000 90,000 تومان

بهترین واکس گیاهی  و براق کننده انواع  کفش  های  پارچه  ،کتان  و چرم بدون بو  و رنگ مخصوص  کارمندان ،سربازان وبه علت نبودن بو ورنگ بودن  برای آپارتمان نشینها خوب است اولین  بار تولید در ایران است و  ثبت اختراع ومجوزهای لازم  را دارد


گاز پاک کن و جرمگیر (گیاهی)لوازم خانگی-گاز پاک کن وجرم گیربسیارقوی (گیاهی) مخصوص سطوح لوازم خانه(سطوح یخچال،لباسشویی، جاروبرقی واجاق گاز و...)این جرم گیرفاقدموادشیمیایی می باشد و دارای تایید و مجوزها را می باشد

80,000 75,000 تومان

گاز پاک کن وجرم گیربسیارقوی (گیاهی)  مخصوص سطوح لوازم خانه(سطوح یخچال،لباسشویی، جاروبرقی واجاق گاز و...)این جرم گیرفاقدموادشیمیایی می باشد و دارای تایید و مجوزها را   می باشد


جرمگیر (گیاهی) بسیار قوی سطوح -جرم گیربسیارقوی (گیاهی) مخصوص سطوح(شیرالات،سینک،کاشی،سرامیک و...) این جرم گیرفاقدموادشیمیایی می باشد و دارای تایید و مجوز ها می باشد

120,000 99,000 تومان

جرم گیربسیارقوی (گیاهی)  مخصوص سطوح(شیرالات،سینک،کاشی،سرامیک  و...) این جرم گیرفاقدموادشیمیایی می باشد و دارای تایید و مجوز ها  می باشد


اسپری گیاهی واکس کفشهای پارچه ،کتان و چرم بدون بو و رنگ مخصوص کارمندان ،سربازان وبه علت نبودن بو ورنگ برای آپارتمان نشینها خوب است

60,000 70,000 تومان

بهترین واکس گیاهی  و براق کننده انواع  کفش  های  پارچه  ،کتان  و چرم بدون بو  و رنگ مخصوص  کارمندان ،سربازان وبه علت نبودن بو ورنگ بودن  برای آپارتمان نشینها خوب است اولین  بار تولید در ایران است و  ثبت اختراع ومجوزهای لازم  را دارد


دسته‌بندی